Úřední deska
Územní plán Mažic

Zde si můžete stáhnout územní plán pro obec Mažice. Skládá se z textové časti, hlavního plánu a koordinačního plánu.


Schválený závěrečný účet svazku Veselsko za rok 2019 a Zpráva revizní skupiny svazku Veselsko za rok 2019,Oznámení o zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2020 vč. schváleného II.
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019, FIN. ROZVAHA, PŘEZKUM
Rozpočtová opatření 2020
Návrh závěrečného účtu 2019, přezkum hospodaření
Návrh Záv. účtu r. 2019, návrh Zprávy o výsledku PH za rok 2019 DSO Veselsko
Oznámení o zveřejnění schváleného SVR na roky 2021 a 2022 a rozpočtu DSO Veselsko na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024


SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2020
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024


NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŽICE NA ROK 2020
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKONA ROK 2020, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO VESELSKO na roky 2021 a 2022 (v Kč)
Schválený závěrečný účet obce Mažice za rok 2018
Záměr obce - prodej pozemkůOznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce Mažice za rok 2018
Návrh programu schůze 27. 4. 2019
Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě
Rozpočtová opatření 2019
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019


USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOUOZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO
Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Určení opatrovníka při územním řízení.


NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŽICE NA ROK 2019
Návrh Rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Rozhodnutí stavební povolení
Den starosty 21. 1. 2019
Rozpočtová opatření 2018
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022


Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - návrh

NÁVRH
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022


Rozpočtová opatření 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE


Záměr obce

Pronájem skladovací haly v areálu bývalé Sempry Mažicích. Pronájem stodoly tzv. U Homolů.


Nabídka obecních pozemků k zemědělskému pachtu
Místní poplatky za komunální odpad a ze psů.
Informace k dani z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Úřední deska - archiv změn