Úřední deska
Územní plán Mažic

Zde si můžete stáhnout územní plán pro obec Mažice. Skládá se z textové časti, hlavního plánu a koordinačního plánu.


Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
Schválený závěrečný účet obce Mažice 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mažice na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 - aktualizace.
Návrh střednědobý výhled rozpočtu obce Mažice na rok 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028 - aktualizace
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

NÁVHR ZÁV. ÚČTU MAŽICE 2023, ROZVAHA, VYSLEDOVKA, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2023 Mažice


Volby do EP - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, Jmenování zapisovatele, Oznámení o místě a době konání, Počet členů volební komise
DSO Veselsko

návrh závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2023, návrh zprávy z přezkumu hospodaření DSO Veselsko za rok 2023


Rozpočtová opatření 2024
Účetní výkazy 12/2023
Schválený rozpočet obce na rok 2024
NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - rekonstrukce mostu ev. č. 13518-4
Schválený závěrečný účet za rok 2022, Zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mažice na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mažice na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.
Návrh závěrečného účtu obce Mažice 2023, zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022
Rozpočtová opatření 2023
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Výkazy 12/2022: Rozvaha, výsledovka,fin a příloha
Návrh programu schůze 13.2.2023
Schválený rozpočet obce na rok 2023
Pronájem obecního obchodu
Návrh rozpočtu SDO Veselsko na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025.
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Volby prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky, Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023


Publicita 2022
Oznámení záměru - Čerpání vody z mažické linie
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu České republiky
Publicita
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021, FIN. ROZVAHA, PŘEZKUM, výkazy 12/2021
DSO Veselsko: Závěrečný účet - návrh 2021 a Závěrečná zpráva z přezkumu hospodaření - návrh 2021
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE


Rozpočtová opatření 2022
DSO Veselsko: Závěrečný účet - návrh 2021 a Závěrečná zpráva z přezkumu hospodaření - návrh 2021

DSO Veselsko: Závěrečný účet - návrh 2021 a Závěrečná zpráva z přezkumu hospodaření - návrh 2021


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 9. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Zálší
Výkazy 12/2021 (rozvaha, Výsledovka, výkaz fin RO, Příloha A.1-A3)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2022
Publicita
DSO Veselsko - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020, Oznámení o zveřejnění II. RO
DSO Veselsko :Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Návrh zprávy z konečného PH za rok 2020.
Rozpočtová opatření 2021
Výkazy k 12/2020
Výsledky 7. hlasování per rollam z 21.12.2020, Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2021, Oznámení o zveřejnění schváleného SVR 2022, 2023
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2021
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na r. 2021, Návrh SVR DSO Veselsko na r. 2022 a 2023
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020, FIN. ROZVAHA, PŘEZKUM
Rozpočtová opatření 2020
Návrh Záv. účtu r. 2019, návrh Zprávy o výsledku PH za rok 2019 DSO Veselsko
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024


Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024


NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŽICE NA ROK 2020
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKONA ROK 2020, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO VESELSKO na roky 2021 a 2022 (v Kč)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Mažice za rok 2018
Návrh programu schůze 27. 4. 2019
Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě
Rozpočtová opatření 2019
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019


USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOUOZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO
Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.


NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŽICE NA ROK 2019
Rozhodnutí stavební povolení
Rozpočtová opatření 2018
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022


Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - návrh

NÁVRH
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE
na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022


Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE


Místní poplatky za komunální odpad a ze psů.
Obecně závazná vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Úřední deska - archiv změn