Úřední deska

Publicita

Projekt
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
MAŽICE

 

Publicita

 

 

 

 

 

Publicita

 

V rámci projektu „Veřejné osvětlení Mažice“ došlo k rekonstrukci 12 lamp veřejného osvětlení. (včetně svodu, připojovací matice a sloupové výzbroje. Celá akce byla spolufinancována v rámci 8. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020.

 

Publicita