Úřední deska

Územní plán Mažic

Zde si můžete stáhnout územní plán pro obec Mažice. Skládá se z textové časti, hlavního plánu a koordinačního plánu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlavní výkres ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 1622.3 Kb
koordinační výkres ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 1995.6 Kb
textová část ÚP Mažice včetně odůvodnění.pdf Územní plán Mažic 475 Kb
výkres předpokládaných záborů půdního fondu ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 2356.2 Kb
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 1326.3 Kb
výkres základního členění území ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 1325 Kb
výřez z koordinačního výkresu ÚP Mažice.pdf Územní plán Mažic 1181.8 Kb