Úřední deska

USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou, jako příslušný správní orgán

p ř e r u š u j e

podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů řízení

zahájené podáním žádosti dne 13.12.2017 ve věci:

Čerpání vody z Mažické linie

přívod surové vody ze stávajících vrtů MH25 a MH26 a to do nově zbudovaného objektu akumulace a ČS

umístěného v oploceném areálu ÚV Dolní Bukovsko.

Jedná se pouze o náhradní - nouzové řešení přívodu surové vody při případných problémech se

stávajícími zdroji (jímací vrty V-16e, H-3, H-4a, ZH-10, V-17b, V-18)

Stavba obsahuje:

SO-Ol, 02 - OBJEKTY NAD VRTEM MH25 A MH26

SO-03 - VÝTLAK SUROVÉ VODY - Z VRTŮ MH25 A MH26

SO-04 - OBJEKT AKUMULACE A ČERPACÍ STANICE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-641993901-0-2017-29165.pdf 253.5 Kb