Úřední deska

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE

Obec Mažice

Mažice 87

391 81 Veselí nad Lužnicí

 

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce Mažice.

 

Schválený:

  • rozpočet obce Mažice  včetně jeho změn pro aktuální rozpočtový (kalendářní) rok
  • střednědobý výhled rozpočtu obce Mažice včetně jeho změn pro období následující po aktuálním rozpočtovém (kalendářním) roce
  • závěrečný účet obce Mažice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za uplynulý rozpočtový (kalendářní) rok

jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Mažice ve složce Úřední deska (https://www.mazice.cz)

Do listinných podob výše uvedených dokumentů je možno nahlédnout v úředních hodinách obecního úřadu Mažice  (na adrese Mažice 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí).

 

 

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                              ………………………

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obce dne:                        20.3.2017

 

Sejmuto z úřední desky obce dne: