Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Mažice a systém nakládání se stavenbím odpadem na katastrálním území obce mažice.


Obecně závazná vyhláška č.1/2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2011,
o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Veřejná vyhláška, o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Veřejná vyhláška-oznámení opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška návrhu zadání územního plánu Mažice