Úřední deska

Publicita 2022

V roce 2022 byla obec Mažice podpořena dotací z programu obnovy venkova Jihočesého kraje na akci: Výmena střešní krytiny na obecním skladu č.p. 86.

 

 

Znak a symboly kraje | www.kraj-jihocesky.cz