Úřední deska

Publicita

V roce 2021 byla obec Mažice podpořena dotací z programu obnovy venkova Jihočesého kraje na akci: Opravu místních komunikací a vjezdů k nemovitostem.

 

 

Znak a symboly kraje | www.kraj-jihocesky.cz