Vesnice roku 2022

Úspěch Mažic - Oranžová stuha

1. místo v celostátním hodnocení

Oranžová stuha Jihočeského kraje roku 2022

Publikace Oranžová stuha roku 2022

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:

  •  Za těsnou spolupráci obce Mažice s ekologickou rodinnou farmou u Čoudků.
  • Udržování a rozvíjení místních lidových tradic ve vesnické památkové rezervaci.
  • Rekultivaci brownfieldů a péči o veřejné prostranství.
  • Vybudování Mažické naučné stezky na území obce a Borkovických blat.