Vesnice roku 2015

VESNICE ROKU

         Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.


          Při veřejném zasedání v lednu nás napadlo, že bychom se mohli zkusit do této soutěže jako obec přihlásit.
Přihlásili jsme se proto, že si myslíme, že v této soutěži máme šanci uspět. Na vesničku, která má tak málo obyvatel se můžeme pyšnit : krásně upravenou návsí, všechny domy mají novou fasádu. A hlavně obyvatelé jsou aktivní. Každý obyvatel je v nejednom spolku. A účastní se různých akcí pro obnovu této krásné vesničky.

Důležité datumy této soutěže:

 přihlášky poslané na ministerstvu pro místní rozvoj 30.4.2015

hodnocení krajských kol 2.5.-30.6.2015
slavnostní předání ocenění krajských kol 1.7.-26.8.2015
vyhlášení celostátního kola v Luhačovicích 19.9.2015

      Hodnotící komise má na každou vesnici vyhrazené 2,5 hodiny času. Ve kterých se musí stihnout odprezentovat vše potřebné o naší vesnici a prohlídka obce. 

Dne 2.6.2015 k nám dorazila hodnotící komise. Komisi jsme usadili do místní hospody a zde  probíhala  hodinová prezentace, kde jsme představili obec. Dále jsme provedli komisi  obcí a ukázali nejzajímavější místa a hasiči měli ukázku s naší historickou stříkačkou taženou koňmi. Komise byla milá, počasí také přálo. Obyvatelé Mažic přišli podpořit soutěž svou účastí, za to jsme moc rádi a teď už budeme jen  čekat, jak se komise rozhodne -zda nám udělí nějaký diplom či stuhu.

Obec Mažice byla oceněna Zelenou stuhou pro zeleň a životní prostředí. Je to pro nás opravdu velký úspěch.

 

V pátek dne 7.8.2015 jsme přebrali cenu ve vítězné vesnice - Jarošov nad Nežárkou. A nyní se budeme připravovat na celostátní kolo této zelené stuhy. A komise nás navštíví dne 3.9.2015 v 8:30. Občané a přátelé obce držte naší vesničce palce v této celostátní soutěži.