Obec Mažice

Vesnice roku 2015

VESNICE ROKU

         Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.


          Při veřejném zasedání v lednu nás napadlo, že bychom se mohli zkusit do této soutěže jako obec přihlásit.
Přihlásili jsme se proto, že si myslíme, že v této soutěži máme šanci uspět. Na vesničku, která má tak málo obyvatel se můžeme pyšnit : krásně upravenou návsí, všechny domy mají novou fasádu. A hlavně obyvatelé jsou aktivní. Každý obyvatel je v nejednom spolku. A účastní se různých akcí pro obnovu této krásné vesničky.

Důležité datumy této soutěže:

 přihlášky poslané na ministerstvu pro místní rozvoj 30.4.2015

hodnocení krajských kol 2.5.-30.6.2015
slavnostní předání ocenění krajských kol 1.7.-26.8.2015
vyhlášení celostátního kola v Luhačovicích 19.9.2015

      Hodnotící komise má na každou vesnici vyhrazené 2,5 hodiny času. Ve kterých se musí stihnout odprezentovat vše potřebné o naší vesnici a prohlídka obce. 

Dne 2.6.2015 k nám dorazila hodnotící komise. Komisi jsme usadili do místní hospody a zde  probíhala  hodinová prezentace, kde jsme představili obec. Dále jsme provedli komisi  obcí a ukázali nejzajímavější místa a hasiči měli ukázku s naší historickou stříkačkou taženou koňmi. Komise byla milá, počasí také přálo. Obyvatelé Mažic přišli podpořit soutěž svou účastí, za to jsme moc rádi a teď už budeme jen  čekat, jak se komise rozhodne -zda nám udělí nějaký diplom či stuhu.

Obec Mažice byla oceněna Zelenou stuhou pro zeleň a životní prostředí. Je to pro nás opravdu velký úspěch.

 

V pátek dne 7.8.2015 jsme přebrali cenu ve vítězné vesnice - Jarošov nad Nežárkou. A nyní se budeme připravovat na celostátní kolo této zelené stuhy. A komise nás navštíví dne 3.9.2015 v 8:30. Občané a přátelé obce držte naší vesničce palce v této celostátní soutěži.

 

 

 

 

Dnes je: 21.08.2019

a svátek má: Johana

Aktuality

Schválený závěrečný účet obce Mažice za rok 2018
více
Druhé setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 665. výročí obce
více
Záměr obce - prodej pozemků
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
více
Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě
více
Rozpočtová opatření 2019
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019
více
Kalendář akcí pořádaných v Mažicích v roce 2019
více
USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO
více
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024
více
Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Určení opatrovníka při územním řízení.
více
Návrh Rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
více
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
více
Rozhodnutí stavební povolení
více
Den starosty 21. 1. 2019
více
Rozpočtová opatření 2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2019
více
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022
více
Rozpočtová opatření 2017
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE
více
Záměr obce
Pronájem skladovací haly v areálu bývalé Sempry Mažicích. Pronájem stodoly tzv. U Homolů.
více
Oznámení o termínu svozu odpadu.
Od 1. 10. 2016 firma Rumpold s.r.o. provádí svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu(každé úterý).
více