Úřední deska

Ustavující schůze nového zastupitelstva obce

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce


 


 

V pondělí 5. 11. 2018 od 17 hodin proběhne ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Mažice.


 

Navržený program:

 

Zahájení

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce

Schválení programu

Volba starosty a místostarosty

Zřízení inventární a likvidační komise

Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

  2. volba předsedy finančního výboru

  3. volba členů finančního výboru

  4. volba předsedy kontrolního výboru

  5. volba členů kontrolního výboru

    

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích )

 

Diskuse

 

V Mažicích dne