Úřední deska

Den starosty 21. 1. 2019

den starosty

 

V pondělí dne 21.ledna od 17hod se koná v budově obecního úřadu Mažice každoroční setkání se starostou a zastupiteli obce. Můžete zde projednat své záležitosti, postřehy a podněty s vedením obce. Přijďte vyjádřit svůj názor ,

spojený s rozvojem obce . Můžete poradit zastupitelům obce, co ještě je zapotřebí udělat , co se již udělalo správně či špatně . Každý, komu záleží na prosperitě obce má možnost se vyjádřit .

Přijďte v hojném počtu .

 

 

 

Jan Kubíček , starosta obce