Usnesení zastupitelstva obce v roce 2011.

Kompletní zápisy jsou k dispozici na Obecním úřadě během úředních hodin.