O obci

 

      Obec Mažice se nachází v okrese Tábor a spadá tak pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Soběslav, od níž jsou Mažice vzdáleny asi 10 km, a pověřenou obcí Veselí nad Lužnicí. První písemná dochovaná zmínka o této obci je z roku 1354. Samostatnou obcí se Mažice staly v roce 1849 a v roce 1995 byly vyhlášeny památkovou rezervací. V současné době máme 124 obyvatel. Jméno naší obce bylo pravděpodobně odvozeno od rašeliny a „mazlavé půdy“, která se nachází všude v okolí.

       Mažice leží v srdci Jihočeských Blat. Mnohými autory je řazena spolu s okolními vesnicemi (Borkovice, Zálší, Klečaty a Komárov) mezi pět základních vesnic, které se řadí k tzv. pšeničným či bohatým Blatům, jež jsou považovány za pravé jádro Jihočeských Blat. Jihočeská Blata jsou specifickým etnografickým regionem, který se vyznačoval především jedinečnou architekturou a krojem. Právě díky své architektuře, která se také nazývá selským barokem, byly Mažice v roce 1995 vyhlášeny památkovou rezervací. Charakteristické je i okrouhlé uspořádání prostorné návsi uprostřed s rybníkem, kolem níž stojí honosné blatské statky často s úplně nebo částečně uzavřeným dvorem. Známé jsou především díky svým členěným a bohatě zdobeným štítům. Nejstarší stavbou, kterou v Mažicích máme, je špýchar u domu č.p. 5, který údajně pochází z roku 1613, a patří tak k prvním stavbám, které byly z původně dřevěného stavení přestavěny ve zděné. Tato stavba byla ale pravděpodobně ještě v 19. století upravena Františkem Šochem ze Zálší, který stejně jako jeho otec Jan Šoch z Nuzic a Martin Paták z Vlastiboře, vtiskl specifický a tak vysoce ceněný ráz místní architektuře. Většina zděných stavení pochází převážně z konce 18. století a ze století 19. Za zmínění jistě stojí také kamenný barokní most z 18. století, na němž stojí dodnes zachovaná kaplička se soškou sv. Jana Nepomuckého z roku 1671. Dominantu naší vesnice tvoří kaple sv. Anny z druhé poloviny 19.století, která stojí v těsné blízkosti rybníku ve středu návsi. Nedaleko stojí naše kovárna, která byla v minulých letech přestavěna na pohostinství a v návaznosti na předchozí využití nese jméno „Na Kovárně“.

       V krojích dnes u nás obvykle neuvidíte ani starousedlíky. Lidový vesnický kroj byl všeobecně vytlačen na konci 19. století, ale zde jeho každodenní nošení přetrvalo téměř nejdéle v Čechách. Stejně jako místní architektura, odrážel kroj místní podmínky. Každý ženský kroj měl několik základních součástí: živůtky, sukně, zástěry, kabátky, košilky, punčochy, plíny, vínky a čepce. Blatský mužský kroj je méně pestřejší a má méně součástí, než ženský. Přesto stojí za zmínění. Mezi jeho nejdůležitější součásti patří kabát, košile, vesta, koženky a čepice. Typickým pro místní kraj byla však zejména výšivka. Blatská výšivka je jednou z nejoriginálnějších výšivek v Čechách a vyniká zejména na ženském kroji. Technikou blatské výšivky se ušetřila až jedna třetina vyšívacího materiálu. Vyšívalo se jen po lícní straně, tím blatská výšivka získala plochý vzhled. Výšivku charakterizuje především rostlinný ornament, oblíbené byly motivy jiřinek, růží, pavích ok, věnečků a srdíček. Nejvýrazněji se výšivka projevila na pleně, která pokrývala hlavu vdané ženy.

        Kromě naší vesnice je jistě zajímavé i její okolí. Mažice leží na kraji rašelinišť uprostřed polí a luk, která jsou pro mnohé z nás velmi zajímavým nejen turistickým cílem. Místní blata byla dříve využívána především k těžbě rašeliny, ze které se sušily tzv. borky, které sloužily hlavně jako otop. Velkoplošně se zde těžilo v letech 1953 – 1980. Vytěžilo se zde na 1 700 000 tun rašeliny. Dnes se v této oblasti nachází naučná stezka „Borkovická Blata“, kde se návštěvník může dozvědět mnohem více nejen o těžbě rašeliny, architektuře nebo krojích ale i o specifické fauně a flóře, která zde uprostřed blat našla útočiště a vhodné podmínky pro život. (Autorka textu: Mgr. Martina Kotyzová).

 

Pamětní kniha obce v letech 1922 - 1938

http://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&lang=cs&doctree=1kkomcf&id=1054

 

 

 


O obci

Adresa: OÚ Mažice, Mažice č.p.87, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Telefon: 723841598
Úřední hodiny: pondělí od 18.00 - 20.00 hod.
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Počet obyvatel: 124
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Soběslav
Pošta: není
Škola: není
Voda: ano
Plyn: není
Kanalizace + ČOV: není