Aktuality

Schválený závěrečný účet svazku Veselsko za rok 2019 a Zpráva revizní skupiny svazku Veselsko za rok 2019,Oznámení o zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2020 vč. schváleného II.

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019, FIN. ROZVAHA, PŘEZKUM

Rozpočtová opatření 2020

Návrh závěrečného účtu 2019, přezkum hospodaření

Návrh Záv. účtu r. 2019, návrh Zprávy o výsledku PH za rok 2019 DSO Veselsko

Oznámení o zveřejnění schváleného SVR na roky 2021 a 2022 a rozpočtu DSO Veselsko na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2020

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MAŽICE NA ROK 2020

NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKONA ROK 2020, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO VESELSKO na roky 2021 a 2022 (v Kč)

Schválený závěrečný účet obce Mažice za rok 2018

Druhé setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 665. výročí obce

Záměr obce - prodej pozemků

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě

Rozpočtová opatření 2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019

Kalendář akcí pořádaných v Mažicích v roce 2019

USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO

Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Určení opatrovníka při územním řízení.

Návrh Rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021

Ustavující schůze nového zastupitelstva obce

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Rozhodnutí stavební povolení

Den starosty 21. 1. 2019

Rozpočtová opatření 2018

Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022

Rozpočtová opatření 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE

Záměr obce
Pronájem skladovací haly v areálu bývalé Sempry Mažicích. Pronájem stodoly tzv. U Homolů.

Oznámení o termínu svozu odpadu.
Od 1. 10. 2016 firma Rumpold s.r.o. provádí svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu(každé úterý).