Aktuality
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Oznámení o zveřejnění III. rozpočtového opatření na rok 2021
DSO Veselsko - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020, Oznámení o zveřejnění II. RO
Rybářské závody a ukončení léta v Mažicích 2020 - video
DSO Veselsko :Návrh závěrečného účtu za rok 2020, Návrh zprávy z konečného PH za rok 2020.
Rozpočtová opatření 2021
Návrh závěrečného účtu 2020, Rozvaha, Výsledovka, FIN...
Výkazy k 12/2020
Výsledky 7. hlasování per rollam z 21.12.2020, Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu 2021, Oznámení o zveřejnění schváleného SVR 2022, 2023
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2021
Návrh rozpočtu DSO Veselsko na r. 2021, Návrh SVR DSO Veselsko na r. 2022 a 2023
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020, FIN. ROZVAHA, PŘEZKUM
Rozpočtová opatření 2020
Oznámení o zveřejnění schváleného SVR na roky 2021 a 2022 a rozpočtu DSO Veselsko na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2020
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ VESELSKONA ROK 2020, NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU DSO VESELSKO na roky 2021 a 2022 (v Kč)
Druhé setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 665. výročí obce
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě
Rozpočtová opatření 2019
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019
Kalendář akcí pořádaných v Mažicích v roce 2019
USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO
Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Určení opatrovníka při územním řízení.
Návrh Rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Rozhodnutí stavební povolení
Den starosty 21. 1. 2019
Rozpočtová opatření 2018
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022
Rozpočtová opatření 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE
Oznámení o termínu svozu odpadu.
Od 1. 10. 2016 firma Rumpold s.r.o. provádí svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu(každé úterý).