Sbor dobrovolných hasičů Mažice

Sbor dobrovolných hasičů Mažice byl založen 29. května 1898 v té době byl výsostným právem pouze mužů. Měl 26 činných členů, 19 ženatých a 7 svobodných. Sbor tvořili 4 lezci, 10 stříkačníků, 1 hudec, 5 fungcionářů a ostatní byli bez označení. V roce 1923 byl odhalen pomník padlým v Mažicích, na kterém měl sbor nemalý podíl. Za své historie se sbor zúčastnil mnoha úspěšných zásahů.  Za zmínku například stojí zásah z 4. června 1963 na Kanále. Požární družstvo z Mažic na výzvu Rašelinových závodů zasáhlo první a uchránilo rašeliniště i les.  Bylo účastno 20 požárních sborů ba i vojáci. Roku 1948 při příležitosti 50. výročí byla vysvěcena nová motorová stříkačka. V dnešní době má sbor družstvo žen, starších a mladších mužů. Zasahovat jsou stále oprávněni pouze muži. Naštěstí v posledních letech převažuje sportovní činnost nad účastí při skutečných požárech. Při příležitosti 110. výročí založení mažického družstva se v naší obci konaly závody pro dobrovolné hasiče.