Obec Mažice

Setkání rodáků 2014

První setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 660. výročí obce

 

   V sobotu 26. července se uskutečnilo v Mažicích setkání rodáků a přátel obce pořádané k 660. Výročí založení obce. Podoba Mažic od založení prošla zajímavým vývojem od dřevěných domků přes zděné rolnické usedlosti s bohatě zdobeným průčelím k dnešní podobě. V roce 1995 byly vyhlášeny památkovou rezervací.

První setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 660. výročí obce

   Sobotní slavnosti předcházely pilné přípravy, aby se akce co nejlépe vydařila. Díky práci pořadatelů si mohli rodáci a přátelé obce užít krásný letní den v malebném prostředí. Po uvítání účastníků družinou v blatských krojích byly při mši svaté v kapličce vysvěceny nové prapory obce a dobrovolných hasičů. Následoval slavnostní oběd a projev starosty obce Jana Kubíčka. Odpoledne pokračovalo bohatým doprovodným programem, který zahrnoval ukázku všech historických i moderních zásahových strojů SDH Mažice, jízdu v zápřahu, slavnostní průvod a položení věnců k pomníku padlých v 1. světové válce a fotbalový zápas mladých proti starým. K příležitosti oslav byla vysazena na návsi památeční lípa. Díky zájmu lidí se podařilo shromáždit velké množství historických fotografií, které byly veřejně vystaveny, a byla také vydána publikace o Mažicích. To vše se setkalo s nadšením u přítomných pamětníků, kteří tak mohli zavzpomínat. V podvečer byli vyhlášeni nejstarší rodák František Čihák (84 let) a rodačka Božena Kraková rozená Chalupská (99 let). Večer pokračoval volnou zábavou, kterou již od odpoledních hodin doprovázela kapela Podhoranka. Na své si přišly i děti, pro které byly připraveny různé poutové atrakce a ukázka kovářského řemesla. Zábava trvala až do ranních hodin.

   Nejen pečlivá příprava a organizace celého dne, ale i krásné letní počasí přispělo k hojné účasti, kdy se sešlo přibližně 160 rodáků a 350 přátel obce.

   Za vydařenou sobotu patří velký dík všem, kteří se účastnili nelehkých a dlouhých příprav a také Jihočeskému kraji za poskytnutí finančního příspěvku v rámci dotace Podpory rozvoje venkova. Tento den patřil nejen veselým oslavám, ale byl také vzpomínkou a projevem úcty našim předkům a všem, kteří se podíleli na historii obce.


Proslov starosty obce

Proslov starosty obce Mažice

 

Vážení rodáci a přátelé obce,

Jsem rád, že Vás tu dnes mohu přivítat v tak hojném počtu při radostné události jakou je oslava kulatého výročí naší obce. Nikdo přesně neví, kdy byly Mažice založeny. Ale v historických pramenech se můžeme dopátrat, že první písemná zmínka pochází z roku 1354. Původ jména obce se odvozuje od rašeliny a „mazlavé půdy“, kterou tu máme všude okolo. Vůně rašeliny, stejně tak jako lidový kroj, bohatě zdobené štíty a mlhavá rána na blatech jsou neodmyslitelnou součástí Mažic.

Obec se může pyšnit nejen bohatou historií, ale také pestrým současným životem. Máme možnost se pravidelně setkávat při aktivitách mažických spolků. Nejstarším je Sbor dobrovolných hasičů, který dnes naštěstí nemá mnoho příležitostí ke skutečným zásahům a věnuje se tak více sportovní činnosti a péči o vesnici. Skupinka dobrovolných hasičů v sedmdesátých letech založila rybářský spolek, který se stará o údržbu návesních rybníků a každoročně v říjnu pořádá výlov. Dlouholetou tradici zde má také fotbalový klub dříve SK Blaták Mažice dnes FC Chališ, který reprezentuje obec v Táborském okresu. Dalším sportovním spolkem je Jezdecký oddíl Blaták Mažice, který se nejen účastní soutěží, ale také organizuje jezdecké závody a věnuje se chovu koní. Nakonec se všichni můžeme sejít v hospodě Na Kovárně, kde se probírají aktuality z dění obce. V průběhu roku naše spolky a obec tradičně pořádají mnoho akcí jako například hasičský ples, pálení čarodějnic a stavění májky, den dětí, fotbalový turnaj, parkurové závody, poutovou zábavu, výlov rybníka, setkání důchodců, mikulášskou besídku a řadu dalších. O zábavu máme tedy v Mažicích postaráno.

V posledních letech obec vzkvétá, což je hlavně zásluhou vedení obce. Při první demokratické volbě starosty roku 1990 byl zvolen František Novák, za jehož působení byla uskutečněna řada projektů, mezi něž patří stavba vodovodu, kanalizace a nových cest, odkup a obnova budov a další. V této době byla obec vyhlášena památkovou rezervací. Po jeho náhlém úmrtí ho ve funkci zastoupila Dagmar Chrtová a na jejich práci se snažím navázat i já. Hlavním cílem je především co nejvíce využít dotace Evropské Unie a Jihočeského kraje, které pomáhají s rozvojem a péčí o obec.

Podoba naší malebné vesnice od svého založení prošla zajímavým vývojem. Od dřevěných domků, přes zděné rolnické usedlosti s bohatě zdobeným průčelím, k dnešní podobě. V těchto staveních se odvíjeli, ne vždy lehké, životní osudy mnoha rodin. Dnešek je tedy dnem nejen veselých oslav, ale také vzpomínkou a projevem úcty našim předkům a všem, kteří se podíleli na historii naší obce.

Věnujme jim tedy, prosím, tichou vzpomínku minutou ticha.

Děkuji

Dnes je: 19.07.2019

a svátek má: Čeněk

Aktuality

Schválený závěrečný účet obce Mažice za rok 2018
více
Druhé setkání rodáků a přátel obce u příležitosti 665. výročí obce
více
Záměr obce - prodej pozemků
více
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu DSO Veselsko vč. Zprávy za rok 2018 a zveřejnění II. RO k rozpočtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
více
Výzva - vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou určeni v katastru dostatečně určitě
více
Rozpočtová opatření 2019
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ I. ROZPOČTOVÉHO OPAŘENÍ K ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2019
více
Kalendář akcí pořádaných v Mažicích v roce 2019
více
USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A IV. RO ROZPOČTU DSO VESELSKO
více
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Návrh - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2020, 2021, 2022,2023, 2024
více
Čerpání vody z Mažické linie - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
3. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných v hospodě „ Na Kovárně“ Mažice čp. 24.
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Určení opatrovníka při územním řízení.
více
Návrh Rozpočtu DSO Veselsko na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselsko na roky 2020 a 2021
více
Ustavující schůze nového zastupitelstva obce
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
více
Rozhodnutí stavební povolení
více
Den starosty 21. 1. 2019
více
Rozpočtová opatření 2018
více
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2019
více
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022
více
Rozpočtová opatření 2017
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE
více
Záměr obce
Pronájem skladovací haly v areálu bývalé Sempry Mažicích. Pronájem stodoly tzv. U Homolů.
více
Oznámení o termínu svozu odpadu.
Od 1. 10. 2016 firma Rumpold s.r.o. provádí svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu(každé úterý).
více