Obec Mažice

Úřední deska

Schválený rozpočet obce Mažice pro rok 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MAŽICE NA ROK 2017
PŘÍJMY
DANĚ POL DRUH V KČ
1111 ZE ZÁV. ČIN. 320 000,-
1112 ZE SAM.VÝD. ČIN. 100 000,-
1113 FYZ.OSOB 35 000,-
1121 PRÁV.OSOBY 330 000,-
1122 PRÁV.OSOBY-ZA OBEC 30 000,-
1211 DPH 650 000,-
1351 LOTERIE 5 000,-
1511 Z NEMOVITOSTÍ 280 000,-
POPLATKY
1340 KOM. ODPAD 41 000,-
1341 ZE PSŮ 1 800,-
1361 SPRÁVNÍ POPLATKY 100,-
DOTACE
4112 ZE STÁT. ROZPOČTU 55 000,-
VLASTNÍ PŘÍJMY
1032 PODPORA OST. PROD. 60 000,-
1032 2111 SLUŽBY 50 000,-
1032 2131 Z POZEMKŮ 10 000,-
3612 BYTOVÉ HOSPODŘÁSTVÍ 32 400,-
3612 2132 Z PRONÁJMU NEM. 32 400,-
3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 30 000,-
3613 2132 Z PRONÁJMU 30 000,-
3727 PREVENCE VZNIKU ODPADŮ 10 000,-
3727 2329 OSTAT. NEDAŃ. PŘÍJMY/EKO.KOM/ 10 000,-
6310 FINANČNÍ OPERACE 100,-
6310 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 100,-
CELKEM PŘÍJMY 1 980 400 ,-
VÝDAJE
PARAG. POL. NÁZEV V KČ
1032 PODPORA OST. PROD. 150 000,-
1032 5169 SLUŽBY 150 000,-
2212 SILNICE 343 199 ,-
2212 5169 SLUŽBY 5 000,-
2212 5139 MATERIÁL 5 000,-
2212 5171 OPRAVY 333 199,-
2221 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2 000,-
2221 5193 PŘÍSP. NA DOPRAVU 2 000,-
2310 VODA PITNÁ 10 100,-
2310 5151 VODA STUDENÁ 100,-
2310 5169 SLUŽBY 5 000,-
2310 5171 OPRAVY 5 000,-
2321 ČISTNĚNÍ ODPADNÍCH VOD 20 000,-
2321 5171 OPRAVY 20 000,-
3319 KULTURA 41 000,-
3319 5139 MATERIÁL 1 000,-
3319 5175 POHOŠTĚNÍ 40 000,-
3330 CÍRKEV 10 000,-
3330 5223 NEINV. TRANSR. 10 000,-
3341 ROZHLAS, TV 2 000,-
3341 5041 OSA 2 000,-
3399 ZÁL. KULTURY 70 000,-
3399 5194 VĚCNÉ DARY/DŮCHODCI/ 10 000,-
3399 5175 POHOŠTĚNÍ 25 000,-
3399 5169 SLUŽBY 35 000,-
3412 SPORT. ZAŘÍZENÍ 60 000,-
3412 5139 5 000,-
3412 5171 55 000,-
-1-
3419 TĚLOVÝCHOVA 10 000,-
3419 5222 DOT. OBČ. SDR. 10 000,-
3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 95 000,-
3631 5154 EL. ENERGIE 85 000,-
3631 5171 OPRAVY 10 000,-
3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 3 000,-
3639 5362 PLATBY DANÍ 1 000,-
3639 6130 POZEMKY 2 000,-
3721 ODVOZ NEB. ODPADŮ 5 000,-
3721 5169 SLUŽBY 5 000,-
3722 KOM. ODPAD 120 000,-
3722 5169 SLUŽBY 120 000,-
3726 ZNEŠKOD.OSTAT.ODPADŮ 10 000,-
3726 5169 10 000,-
3745 ZELEŃ 232 000,-
3745 5139 MATERIÁL 10 000,-
3745 5156 POH. HMOTY 1 000,-
3745 5169 SLUŽBY 220 000,-
3745 5021 OOV 1 000,-
5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 155 000,-
5512 5137 DHDM 11 000,-
5512 5139 MATERIÁL 10 000,-
5512 5169 SLUŽBY 2 000,-
5512 5222 DOT. OBČ. SDR. 21 000,-
5512 5171 OPRAVY 111 000,-
6112 ZASTUPITELSTVO 202 000,-
6112 5023 ODMĚNY 185 000,-
6112 5032 ZDRAV.POJ. 17 000,-
6171 SPRÁVA OÚ 394 000,-
5021 ODMĚNY 84 000,-
5137 DHDM 11 000,-
5139 MATERIÁL 50 000,-
5154 EL. ENERGIE 3 000,-
-2-
5161 POŠTOVNÉ 2 000,-
5162 SLUŽBY TELEKOMUNIKACÍ 5 000,-
5166 PRÁVNÍ SLUŽBY 10 000,-
5167 ŠKOLENÍ 2 000,-
5168 ZPRAC. DAT 35 000,-
5169 SLUŽBY 70 000,-
5171 OPRAVY 60 000,-
5173 CESTOVNÉ 5 000,-
5175 POHOŠTĚNÍ 5 000,-
5240 NEIV. TR. OBČAN.SDR. 5 000,-
5229 NEINV. TR. NEZISK.ORG. 10 000,-
5321 NEINV.TR. OBCÍM 30 000,-
5329 NEINV.TR.VEŘ.ROZP.MÍST.ÚR. 7 000,-
6310 FINANČNÍ OPERACE 10 000,-
6310 5163 SLUŽBY PEN. ÚSTAVŮ 10 000,-
6320 POJIŠTĚNÍ 10 000,-
6320 5163 POJIŠTNÍ 10 000,-
6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDNÍ MIN.LET 26 101,-
6402 5366 26 101,-
VÝDAJE CELKEM 1 980 400,-
8124 SPLÁTKA 125 040,-
Vyvěšeno: 25.11.2016
Sejmuto: ………………
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu v příjmech dle položek, ve výdajích dle paragrafů
beze změny dne 12.12.2016
Zveřejněno na úřední i elektronické desce.

Dnes je: 19.11.2017

a svátek má: Alžběta

Aktuality

Setkání seniorů
více
Návrh rozpočtu svazku obcí TDO Lužnice na rok 2018
více
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
více
Zasedání obce Mažice 02. 10. 2017
více
Výhled rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - návrh
NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC MAŽICE na rok 2018, 2019, 2020,2021, 2022
více
Návrh závěrečného účtu 2016 a zpráva z přezkumu hospodaření
více
Rozpočtová opatření 2017
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka mostů
více
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MAŽICE
více
Dokumenty DSO Veselsko
- Návrh IV. rozpočtového opatření rozpočtu DSO Veselsko na rok 2016 - Návrh rozpočtu na rok 2017 - Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019
více
Volby prezidenta republiky, konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
více
Schválený rozpočet obce Mažice pro rok 2017
více
Kalendář akcí pořádaných v Mažicích v roce 2017
více
Oznámení o termínu svozu odpadu.
Od 1. 10. 2016 firma Rumpold s.r.o. provádí svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu(každé úterý).
více